رزرو عکاسی کنسرت و مراسم

با عکاسی حرفه‌ای از رویدادها خاطره‌های زیبای زندگی را ثبت و در آینده مرور کنید.

لطفا تاریخ و ساعت رویداد مورد نظر خود را انتخاب کنید و یک ساعت قبل از شروع مراسم امکان حضور عکاس را فراهم کنید.

تعدا عکس برای هر مراسم تا 40 فریم و زمان مراسم تا 6 ساعت و برای ویرایش و تحویل آن 2 روز کاری در نظر گرفته شده است. مگر عکس‌هایی که خبری باشند و بدون ویرایش تحویل شود.

هزینه رزرو :

از 8,000,000تومان