گالری انتخابی

انتخاب عکس‌هایی که از شما گرفته شده

    در گالری انتخابی این امکان برای شما فراهم شده که فقط شما، به گالری شخصی خود به وسیله یک آدرس اینترنتی و رمز دسترسی خواهید داشت. پس از انتخاب عکس‌های خود شماره یا مشخصه عکس و توضیح‌های لازم را برای من ارسال می‌کنید. پس از بررسی و به نتیجه رسیدن هر دو طرف نشانی و خود صفحه مربوطه به‌طور کل از فضای سایت بنده پاک می‌شود و دیگر هیچ‌گونه دسترسی به آن نخواهد بود.

فرم تقاضای گالری انتخابی

لطفا فرم زیر را پر و ارسال نمایید تا برای شما نشانی و رمز گالری خصوصی شما ارسال گردد.