اسکی باز

اسکی باز - دامون علیان

اسکی باز – دامون علیان
یه روز سرد زمستونی در سال 1391 بود که یهو دامون زنگ زد و گفت : میخام برم اسکی پایه ای بیای عکس بگیری…